ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562

นายวิวัฒน์  เขาสกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เป็นประธานในการประชุมของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยเชิญผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าสายตรวจ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ชั้น 5 เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.


  • s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg
  • s7.jpg
  • s8.jpg