สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
Audit, Prevention and Suppression Bureau

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 02-241-5600 ต่อ 595311

E-MAIL : aud_pd@excise.go.th

Facebook : กรมสรรพสามิต :: Excise Department 

สื่อสังคมออนไลน์

 

 

 

แผนที่กรม.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต >> คลิกที่นี่

สมุดโทรศัพท์กรมสรรพสามิต >> คลิกที่นี่