เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300.

โทรศัพท์ 02-241-5600 ต่อ 57611

E-MAIL : aud_pd@excise.go.th