แนะนำบริการข้อมูลยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

 

                 bullet1.jpg แนะนำรายละเอียดบริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

                 bullet1.jpg ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครขอใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพสามิต ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

ระบบที่ให้บริการธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต

              bullet1.jpg ยื่นแบบจดทะเบียน

                 bullet1.jpg ยื่นแบบแจ้งราคาขาย, การขอตั้งรหัสสินค้า สำหรับสินค้าใหม่

                 bullet1.jpg ยื่นชำระภาษี

                 bullet1.jpg ยื่นแบบขอคืนภาษีฯ/ยกเว้น/ลดหย่อน

                 bullet1.jpg ยื่นแบบงบเดือน

                 bullet1.jpg ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครขอใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพสามิต ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

บริการให้ความรู้เรื่องยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

              bullet1.jpg ภาษาไทย       คลิ๊กที่นี่

                 bullet1.jpg ภาษาอังกฤษ   คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบยื่นแบบฯ

              bullet1.jpg ระบบงานยื่นแบบชำระภาษี   คลิ๊กที่นี่

                 bullet1.jpg ระบบงานยื่นแบบควบคุมการผลิตและจำหน่าย (งบเดือน)  คลิ๊กที่นี่

                 bullet1.jpg ระบบงานยื่นแบบขอคืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษีสรรพสามิต   คลิ๊กที่นี่

                 bullet1.jpg ระบบงานยื่นแบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม   คลิ๊กที่นี่

                 bullet1.jpg ระบบงานยื่นแบบจดทะเบียนสรรพสามิต    คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลด คู่มือการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบฯ      

                 bullet1.jpg คู่มือการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบฯ  คลิ๊กที่นี่