ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต

 รายงานผลการจัดเก็บค่าใบอนุญาต

สุรา

ไพ่

ยาสูบ