ข่าวประชาสัมพันธ์ > บัญชีมูลค่ารถจักรยานยนต์ และรถยนต์

  

บัญชีมูลค่ารถจักรยายนต์ ที่ผลิตหรือประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว (วันที่ 11 กรกฏาคม 2556)

บัญชีมูลค่ารถยนต์ ที่ผลิตหรือประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว (วันที่ 11 กรกฏาคม 2556)