สรรพสามิตครบรอบ 85 ปี มุ่งสู่การเป็นผู้นาการจัดเก็บภาษีที่ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

17 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 85 ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี (อ่านต่อ)


  • bg 1280-1024.jpg