กอช. รับสมัครบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

กอช. : เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติระหว่างวันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2554 ...อ่านต่อ


logo10logo_n2_01.png