กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2552

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   ขยะ น้ำเสีย  อากาศพิษ ตัวการหลักของภาวะโลกร้อน มาร่วมกันแสดงพลังเพื่อลดปัญหา
ในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2552 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของงาน ดูเพิ่มเติมได้ที่

• รายละเอียด
www.deqp.go.th
www.environnet.in.th

และ ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกของท่านได้ที่

www.byebyeplasticbag.com


  • logo666666666logo_deqp.gif