ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิดีโอข่าวผู้บริหาร

  
วีดีโอที่เกี่ยวกับสรรพสามิต
     
  bullet1.jpg วีดีทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ดูวีดีโอคลิกที่นี่
     
     
วีดีโอข่าว ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
     
  bullet1.jpg ควันหลงวันเด็ก 12 มกราคม 2556 จากสะเก็ดข่าว ดูวีดีโอข่าวคลิกที่นี่
     
  bullet1.jpg Business Talk ผลกระทบนโยบายรถคันแรก
    bullet-hec.jpg Business Talk เบรค 1 ดูวีดีโอข่าวคลิกที่นี่
    bullet-hec.jpg Business Talk เบรค 2 ดูวีดีโอข่าวคลิกที่นี่
    bullet-hec.jpg Business Talk เบรค 3 ดูวีดีโอข่าวคลิกที่นี่
     
  bullet1.jpg ถอดสลักข่าว นโยบายรถคันแรก ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ดูวีดีโอข่าวคลิกที่นี่