ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพข่าวผู้บริหาร

01.JPG
โครงการสัมมนา หลักสูตร “การพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่และดำเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต” รุ่นที่ 1
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ

01.JPG
รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ ตรวจราชการกรมสรรพสามิต
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ

00.jpg
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมสรรพสามิต
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ

01.JPG
กฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ