พิธีเทวาภิเษกเหรียญและรูปหล่อขนาดบูชาองค์เจ้าพ่อโรงต้ม พระธนบดีมหาเศรษฐี

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเทวาภิเษกเหรียญและรูปหล่อขนาดบูชาองค์เจ้าพ่อโรงต้ม พระธนบดีมหาเศรษฐี โดยมี พระพรหมมังคลาจารย์ ธมฺมธโช (เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560


 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG