ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกวดราคา

  
ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
|
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขายทอดตลาดของกลางน้ำมันเตา

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

สอบราคาจ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2557

ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต และต่ออายุโดเมนเนม

ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง

ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล