นวัตกรรมเพชรสรรพสามิต (EXCISE INNOVATION AWARDS)

ประกาศคณะทำงานรางวัลนวัตกรรมเพชรสรรพสามิต เรื่อง การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2560 รายละเอียดคลิกที่นี่