การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า