บทความ/แหล่งความรู้ > ความรู้เรื่องภาษี > พ.ร.บ.ไพ่ > ผู้มีหน้าที่เสียภาษีของตัวสินค้า

  
  • ผู้ผลิตไพ่
  • ผู้นำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร