สุราแช่ คือสุราที่ไม่ได้กลั่น รวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย สุราแช่แบ่งเป็น

  •  ชนิดเบียร์
  •  ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น
  •  สุราแช่พื้นเมือง
  •  สุราแช่อื่นนอกจาก 1.1 - 1.3