ผลิตภัณฑ์แก้วและเครื่องแก้ว คือ แก้วที่มีส่วนประกอบของตะกั่ว ใช้ทำเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งทั่วไป รวมถึงเครื่องใช้ที่ต้องการความสวยงาม เช่น ลูกปัด แจกัน นาฬิกา แก้ว เป็นต้น ประเภทของแก้วเลดคริสตัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • แก้วอ่อน (Soda Lime) มีโซดาและหินปูนเป็นองค์ประกอบร่วมกับทราย มีทรายแก้ว 71 – 75% โซดา 12 – 16% และสารประกอบอื่น ๆ แก้วชนิดนี้เป็นแก้วที่ใช้เป็นขวด กระปุก ขวดน้ำดื่ม หรือบานกระจกประตูหน้าต่าง
  • แก้วคริสตัล (Lead Glass) ประกอบด้วยทรายแก้ว 54 – 65% ออกไซด์ของตะกั่ว 18 – 38% โซดา 13 – 15% แก้วชนิดนี้มีค่าดัชนีหักเหแสงสูง ส่องประกายแวววาว จึงนำมาใช้เป็นภาชนะสวยงามบนโต๊ะอาหาร แจกัน แก้วน้ำ และอุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ
  • แก้วบอรอซิลิเคต (Borosilicate) เป็นแก้วชนิดที่มีโบริกออกไซด์เป็นองค์ประกอบมีทรายแก้ว 70 – 80% โบริกออกไซด์ 7 – 13% และอลูมิเนียมออกไซด์ 2 – 7% แก้วชนิดนี้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จึงเป็นแก้วที่ใช้กันมากในอุตสาหกรรมเคมีและในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งเป็นหลอดและขวดบรรจุยาในวงการเภสัชกรรม และใช้เป็นโคมแก้วในหลอดไฟ และอุปกรณ์เครื่องครัวชนิดทนความร้อนที่ใช้ในเตาอบได้