•     ไพ่ หมายความว่า ไพ่ซึ่งทำด้วยกระดาษหรือหนังซึ่งทำด้วยพลาสติก วัตถุจำพวกพลาสติก วัตถุเทียมหนัง