โรงงานสุรากลั่นทุกชนิด
ที่บริษัทที่ตั้งโรงงานสุราชนิดสุราที่ผลิต
1 บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด 82 หมู่ที่ 3 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลบางคูวัด จังหวัดปทุมธานีสุราปรุงพิเศษ สุราขาว และสุราผสม
2 บริษัท อธิมาตร จำกัด 170 หมู่ที่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์สุราขาว และสุราผสม
3 บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด 99 หมู่ที่ 4 ถนนหนองคาย - โพนพิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายสุราขาว และสุราผสม
4 บริษัท ธนภักดี จำกัด 315 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่สุราขาว และสุราผสม
5 บริษัท นทีชัย จำกัด 1 หมู่ที่ 2 ถนนทางหลวงหมายเลข 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราขาว และสุราผสม
6 บริษัท สีมาธุรกิจ จำกัด 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์สุราขาว และสุราผสม
7 บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด 46 หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีสุราขาว และสุราผสม
8 บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด 50 หมู่ที่ 7 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีสุราขาว และสุราผสม
9 บริษัท มงคลสมัย จำกัด 149 หมุ่ที่ 5 ถนนวังสีสูบ - งิ้วงาม ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์สุราขาว และสุราผสม
10 บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรีสุราขาว และสุราผสม
11 บริษัท เอส. เอส. การสุรา จำกัด 101 หมู่ที่ 8 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลแก่งโดม กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานีสุราขาว และสุราผสม
12 บริษัท แก่นขวัญ จำกัด 309 หมู่ที่ 6 ถนนน้ำพอง - กระบวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นสุราขาว และสุราผสม
13 บริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราต่างประเทศอย่างอื่น
   สุราขาว สุราผสมและสุราปรุงพิเศษ
14 บริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด 69 หมู่ที่3 ซอยวัดเทียบดัด ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมสุราขาว สุราผสมและสุราปรุงพิเศษ
15 บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด 8 หมู่ที่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราสามทับ
16 บริษัท แสงโสม จำกัด 49 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 7 ตำบลหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐมรัม สุราจีน และสุราผสม
17 บริษัท แสงโสม จำกัด 37/3 หมู่ที่ 2 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีสุราพิเศษ สุราขาว สุราผสม และสุราปรุงพิเศษ
18 บริษัท สุราพิเศษทิพราช จำกัด 488 หมู่ที่ 1 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีสุราขาว
19 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 67 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราสุราขาว สุราผสม สุราสามทับ
    และสุราปรุงพิเศษ
20 บริษัท ไทย ซานมิเกล ลิเคอร์ จำกัด 234 หมู่ที่ 1 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีสุรากลั่นทุกชนิด และสุราสามทับ
21 บริษัท เจริญดีการสุรา 2005 จำกัด 358 หมู่ที่ 12 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีสุรากลั่นทุกชนิด
22 บริษัท โรจนะ ดิซทีลเลอรี่ จำกัด 89 ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 15 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาสุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ
23 บริษัท นิวเวิลอู๋ (ประเทศไทย) จำกัด หมู่ที่ 3 ถนนสาย 319 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีสุรากลั่นทุกชนิด

โรงงานสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ และไวน์
    
ที่บริษัทที่ตั้งโรงงานสุราชนิดสุราที่ผลิต
1 บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด 9/2 หมู่ที่ 13 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครสุราผลไม้ และไวน์
2 บริษัท ซี.วาย.บอสส์.ฟู้ด จำกัด 59/8 ถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสุราผลไม้
3 บริษัท พีค อีเกิ้ล - วีคโนเบิลส์ รีอูนีส์ จำกัด 70 หมู่ที่ 5 ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์สุราผลไม้
4 บริษัท ทิพทิพา จำกัด 13/5 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีสุราผลไม้
5 บริษัท เชียงรายไวน์เนอรี่ จำกัด 160 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายสุราผลไม้ และสุราแช่สมุนไพร
6 บริษัท แอทโปรสกรีน จำกัด 93 หมู่ที่ 10 ถนนองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว ตำบลบึงพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก สุราผลไม้ และไวน์
7 บริษัท ทรัพย์สินแก้ว จำกัด 77 ถนนแคมป์สน-สะเดาะพง ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์สุราผลไม้
8 บริษัท บี.เจ. การ์เด้น ไวเนอรี่ จำกัด 109/1 หมู่ที่ 7 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยองสุราผลไม้
9 บริษัท วิลเลจฟาร์ม ไวเนอรี่ จำกัด 109/7 ถนนบ้านไผ่งาม ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาสุราผลไม้
10 บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด 71/25 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราสุราผลไม้
11 บริษัท ชาละวัน ไวน์เนอรี่ จำกัด 38/11 ตำบลวังงิ้ว กิ่งอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตรสุราผลไม้ และไวน์
12 บริษัท อนันตสาร จำกัด 30 หมู่ที่ 3 ถนนประชาสันติ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทสุราผลไม้
13 บริษัท แต้บุญ ไวเนอรี่ จำกัด 88 หมู่ที่ 4 ถนนฤชุพันธ์ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุราผลไม้
14 บริษัท แม่จัน ไวน์เนอรี่ จำกัด 23 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายไวน์