• คู่มือประชาชน
 

  
Blood1.jpg
ภาพกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 84 ปี
ฝ่ายอำนวยการ โทร 0-5541-1767 ต่อ 0 : ผู้บันทึกข้อมูล 

11637849_10152925313747066_433539543_n.jpg
สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “สรรพสามิตสานสัมพันธ์คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนบ้านปากปาด ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดดิตถ์ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

P1070835555.jpg
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ทำสุรากลั่นชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 5
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ โทร 0-5541-1767 ต่อ 104 : ผู้บันทึกข้อมูล 

1777777.jpg
โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CRM)
ฝ่ายอำนวยการ โทร 0-5541-1767 ต่อ 0 : ผู้บันทึกข้อมูล