• อ่านรายละเอียด
        ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
logokapip.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก : ผู้บันทึกข้อมูล 

tak_jad1_resize.jpg
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล