• คู่มือประชาชน
 

  
small.jpg
กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครบ  7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
ส่วนเทคโนภาค5 : ผู้บันทึกข้อมูล 

small 150859.jpg
โครงการสรรพสามิตใสสะอาด "หลักสูตร กิจกรรมช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"
ส่วนเทคโนโลยีภาคที่ 5 : ผู้บันทึกข้อมูล