• คู่มือประชาชน
 •   
  by0.jpg
  ประกาศแผนที่กำหนดเขตพื้นที่ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ (Zoning)
  ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

  คู่มือประชาชนหน้าแรก.jpg
  คู่มือประชาชนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา/สาขาเมืองพังงา/สาขาตะกั่วป่า
  ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

  cb0.JPG
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
  ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

  ca0.JPG
  การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
  ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล