• คู่มือประชาชน
 •   
  cd0.jpg
  รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

  by0.jpg
  ประกาศแผนที่กำหนดเขตพื้นที่ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ (Zoning)
  ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

  คู่มือประชาชนหน้าแรก.jpg
  คู่มือประชาชนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา/สาขาเมืองพังงา/สาขาตะกั่วป่า
  ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

  cc0.JPG
  การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
  ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล