อ่านรายละเอียด

  
งบทดลองงวด 10-1.jpg
งบทดลอง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

101.jpg
การประชาสัมพันธ์
การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning)
“บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา”
 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

img0868-1.jpg
งบทดลองประจำงวดที่ 9
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG20160606135428.jpg
งดทดลองประจำงวดที่ 8
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 : ผู้บันทึกข้อมูล