เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2

เลขที่ 3 หมู่ 10 ถ.คชสาร (จารุศร) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-529 5666-7 โทรสาร 02-529 5734

 

mapp.jpg