• คู่มือประชาชน
 

  
แฟชั่นโชว์ผ้าทอไทย เทิดไท้องค์ราชินี.gif
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 17.30-20.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำูพูน
kanogwan : ผู้บันทึกข้อมูล 

วันรพี.gif
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
kanogwan : ผู้บันทึกข้อมูล 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ.gif
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.00 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
kanogwan : ผู้บันทึกข้อมูล 

โครงการสัปดาห์ทำความดี.gif
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.39 น. ที่ผ่านมา นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
kanogwan : ผู้บันทึกข้อมูล