2.jpg
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าเเละของกลาง ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตสุราและการใช้วัตถุดิบต่างๆในการผลิตสุรา
กลุ่มวิเคราะห์และของกลาง : ผู้บันทึกข้อมูล 

thumpmap.jpg
map
ส่วน3 : ผู้บันทึกข้อมูล 

thumbเรื่องเหล้า.jpg
ส่วนวิเคระห์ 1 ส่งผลงาน "โครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนที่(Mobile Lab)" ร่วมการสัมมนาสร้างสรรค์นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ ครั้งที่ 2
ส่วนวิเคราะห์ 1 : ผู้บันทึกข้อมูล 

nopic as Smart Object-1.jpg
ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ 1
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล