ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพข่าวผู้บริหาร

01.JPG
ประชุมการกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นรายสินค้าและบริการ ครั้งที่ 13/2560
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ

01.JPG
กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบ 56 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ

01.JPG
โครงการฝึกอบรมในหลักสูตร นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ

01.JPG
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี สวรรคตพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ