ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพข่าวผู้บริหาร

01.JPG
โครงการสัมมนาปฏิบัติการ หลักสูตรการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ

001.JPG
ผู้บริหารระดับสูงมอบนโยบายการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และ 6
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ

01.JPG
พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์แห่งใหม่
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ

01.JPG
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

อ่านต่อ