รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ ตรวจราชการกรมสรรพสามิต

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายได้ พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการกรมสรรพสามิต เพื่อเข้ารับฟังผลการปฏิบัติราชการจากกรมสรรพสามิต การรายงานผลภายหลังการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต และมอบนโยบายผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานสรรพสามิตภาคต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560


 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 24.JPG
 • 25.JPG
 • 26.JPG
 • 27.JPG
 • 28.JPG