พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมสรรพสามิต

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต และประชาชนที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว โดยได้รับเงินบริจาคเพื่อถวายวัดจำนวนทั้งสิ้น 2,191,707 บาท ณ วัดปรินายก วรวิหาร เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560


 • 00.jpg
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.JPG
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.JPG
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.JPG
 •