กฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2560

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลังประจำปี พ.ศ.2560 โดยมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ร่วมด้วย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 


 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 307.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 •