ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตัวชี้วัดต้นทุนผลผลิต

  
ตุ้นทุน.jpg
 
ตัวชี้วัดต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ 2557 

ตัวชี้วัดต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ 2556

 ตัวชี้วัดต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ 2555