ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร > มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

  

               มติคณะรัฐมนตรีของกรมสรรพสามิต

ประจำปี พ.ศ. 2557 

ประจำปี พ.ศ. 2258 

ประจำปี พ.ศ. 2559

ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ลงมติ 21-01-2557

วันที่ลงมติ 11-02-2557

วันที่ลงมติ 11-03-2557

วันที่ลงมติ 28-04-2557

วันที่ลงมติ 08-04-2557

วันที่ลงมติ 06-05-2557

วันที่ลงมติ 24-06-2557 

วันที่ลงมติ 15-07-2557

วันที่ลงมติ 29-07-2557

วันที่ลงมติ 29-07-2557

วันที่ลงมติ 13-08-2557

 

 

 

 

 

 

วันที่ลงมติ 20-04-2558

วันที่ลงมติ 19-05-2558

วันที่ลงมติ 02-06-2558

วันที่ลงมติ 09-06-2558

วันที่ลงมติ 23-06-2558 

วันที่ลงมติ 04-08-2558

วันที่ลงมติ 08-09-2558

วันที่ลงมติ 13-10-2558

วันที่ลงมติ 08-12-2558

วันที่ลงมติ 29-12-2558

 

   

 

 

 

 

 

  วันที่ลงมติ 10-05-2559

  วันที่ลงมติ 23-08-2559

  วันที่ลงมติ 30-08-2559

 วันที่ลงมติ 06-09-2559